Enebakk kommune er en kommune lokalisert i Akershus fylke. Kommunen grenser til en rekke kommuner, blant annet Rælingen, Lørenskog og Oslo. Administrasjonssenter i kommunen er tettstedet Kirkebygda, som blir nevnt senere i artikkelen. Enebakk er en skogrik kommune og store deler av kommunen består av nettopp skog. Dette innbyr til både friluftsliv og utfarter, og gir gode muligheter for fine naturopplevelser.

Innsjøen Øyeren er en viktig del av kommunens natur og denne innsjøen ligger i Enebakk, Rælingen i Akershus fylke, og Trøgstad og Spydeberg i Østfold. Øyeren er Norges niende største innsjø. Ellers består kommunen av andre innsjøer, som for eksempel Børtervanna, Langen og Mjær, i tillegg til å ha store områder med dyrka mark. Enebakk var tidligere en jordbrukskommune.

Flateby

Flateby er ett av de tre tettstedene i Enebakk kommune, og ligger i den nordlige delen av kommunen. Tettstedet har i underkant av 4 000 innbyggere, og het tidligere Stranden. Det sosiale samlingspunktet i Flateby er det lokale samfunnshuset, Flateby Samfunnshus. Her arrangeres det en rekke arrangementer og aktiviteter. I Flateby er det blant annet også jernvarehandel, bensinstasjon og kinarestaurant.

Hvis du ønsker å aktivisere deg i Flateby, finnes det en rekke klubber du kan melde deg inn i. Blant disse er Enebakk idrettsforening, Flateby Hundeklubb og Fortuna Rideklubb. I tillegg har kommunen et forsamlingshus kalt Streifinn, samt Flatebyhallen og Enebakk Pistolklubb, så her er mulighetene mange. Den mest kjente personen fra Flateby er tidligere langrennskonge i Norge, Thomas Algsgaard.

Kirkebygda

Kirkebygda er Enebakk kommunes administrasjonssenter. Tettstedet har i overkant av 600 innbyggere og befinner seg vest for innsjøen Øyeren. Sentral for bygda er Enebakk kirke, og Kirkebygda har fått sitt navn deretter. En av de to ungdomsskolene i Enebakk kommune har beliggenhet i Kirkebygda, og bygda har også tre barnehager og en barneskole, i tillegg til et skolemusikkorps med navn Enebakk Skolemusikkorps.

Som Enebakk kommunes administrasjonssenter, er Kirkebygda et naturlig samlingspunkt på nasjonale helligdager. Innbyggerne i Kirkebygda synes det er stas å dra til Enebakk kirke med sine familier for å høre når Enebakk Skolemusikkorps spille både til jul og 17 mai. Siden korpset er felles for barne- og ungdomsskolen, har de fleste familiene ett eller flere familiemedlemmer som stiller i korpsuniform disse dagene.

Ytre Enebakk

Ytre Enebakk – som er omgitt av lave skogkledde åser og mange små innsjøer – har 4 334 innbyggere per 2019, og er blant landets yngste befolkninger. Tidligere var Ytre Enebakk et samfunn basert på skogsdrift og sagbruksvirksomhet, men i dag arbeider de fleste innbyggerne utenfor bygda. Denne lekkasjen kan forklares med at mange av de som bor i Ytre Enebakk pendler til jobb i Ski og Oslo.

Ytre Enebakk har lange tradisjoner for vintersport, spesielt skihopp i Østbybakken og langrenn. Et løypenett som går langt inn i Østmarka og moderne lysløypeanlegg innbyr til fine familieturer på ski. Ytre Enebakk har mange arenaer for fritidsaktiviteter, som blant annet Østmarka golfklubb, egen skytebane og vannskianlegg. Idrettslaget Driv IL har flere lag i ulike aldersgrupper, blant annet fotball, håndball, tennis, orientering og langrenn.

Severdigheter i Enebakk kommune

Enebakk kommune har et rikt kulturtilbud og flere severdigheter. I 1999 ble det gjort bemerkelsesverdige arkeologiske funn av det som tyder på å ha vært en steinalderbosetting på Durud. Langs elva Igna kan besøkende nyte vakker natur langs kulturstien, med egen avstikker til Enebakk bygdetun. Kommunens tusenårssted, Enebakk kirke, er også verdt et besøk. Det store skog- og vannarealet medfører store muligheter til naturopplevelser og friluftsliv.

Enebakk kommunes historie

Enebakk kommune har en spennende historie. Ved steinalderbosettingen på Durud antyder funn at noen av de første menneskene i pionerbosetningen holdt til her. En kjerneøks av flint, som trolig er nærmere 10 000 år gammel, styrker denne teorien. Tegn tyder på at sagbruksindustri langs Tangenelva sammen med jordbruk, har vært hovedinntekten til de fleste innbyggerne i Enebakk i gamle dager.