Sammen med den flotte naturen, er det først og fremst kulturlivet som kjennetegner Enebakk. Kulturlivet er rikt og variert, og gagner alle i kommunen – unge så vel som eldre. Det arrangeres kulturdager hvert eneste år, hvor de mange kulturkreftene i kommunen møtes og gir kulturlivet et løft. Her bys det på det rikt musikkliv, dans, teater, litteratur og bildekunst m.m.

I forbindelse med kulturdagene blir det gjennom kommunen arrangert konserter med både lokale og utenbygds artister. Ulike foreninger og lag kommer sammen hvert år for å arrangere Bygdedagen, hvor det finnes boder hvor det selges mye flott, aktiviteter for barna, underholdning. Det er også mat og drikke og få kjøpt her, og muligheter for å få møtt representanter fra Enebakks lag og foreninger.

Fritidsklubber i Enebakk

Det finnes to kommunale fritidsklubber i kommunen, en i Ytre Enebakk og en på Flateby. Målet med disse klubbene er å få barn og unge til aktivt delta i det kulturelle og sosial livet i nærmiljøet, ved å legge til rette for samarbeid med foreldre og frivillige grupper. Flateby Samfunnshus er åpen for 5- til 7-klassinger på onsdager, og fredager for de opptil 17.

Fritidsklubben i Ytre Enebakk har for tiden midlertidig tilhold i kantinen på Mjær ungdomsskole, og er åpen torsdager etter skoletid mellom 13:30 og 18:00. Dette tilbudet heter «ReST», som står for Rett-etter-Skoletids-Tilbud. Inngang er gratis for alle (såfremt de er innenfor rett aldersgruppe). Det selges mat og drikke på fritidsklubbene, og betaling kan gjøres med både kort og kontant.

Kulturrelaterte severdigheter

En gang lå Flatebygodset på Flateby, og var eid av forretningsmannen John Collett. Godset var møtested for viktige personer forut for grunnlovsforhandlingene i 1814, og ble revet en gang på 1840-tallet. På Flateby finner du dessuten området hvor Flateby Cellulosefabrikk pleide å ligge. Tomten hvor fabrikken lå er i dag blitt en populær badestrand og ellers et kommunalt rekreasjonsområde.

Ytre Enebakk byr på flere industriminner. I den nordre enden av Tangelva finner du vakre Vestby bru og Vestby gård, hvor hovedbygningen er en av de fineste i hele Enebakk. Østmarka golfklubb holder til her i dag. I nordre enden av Våg renner vakre Kvernstubekken ut, og dersom du følger denne innover vil du passere flere kulturminner verdt å få med seg.

Enebakk kirke

Enebakk kirke er av det rektangulære slaget, og er bygget i stein. Kirken er sognekirke for Enebakk sogn. Byggingen av kirken skal ha startet rundt 1100, siden den gang har kirken blitt restaurert en rekke ganger, sist gang i 2010. Kirken har hatt mange høytstående og adelige eiere gjennom tiden, og ble kjøpt opp av Enebakk kommune først i 1880.

Enebakk kirke ble ved tusenårsskiftet utpekt som kommunens tusenårssted. Ellers regnes kirken for å være den andre som ble bygget i Enebakk. Den første skal ha vært en trekirke sør for Krogsbøl, som det spekuleres i om ble bygget på Olav den helliges tid. Kirkegården ble antakeligvis anlagt på samme tid som kirken, og har blitt utvidet flere ganger. Her finnes det gravminner fra 1600-tallet.

Kultursalen

Denne salen brukes til litt av hvert, og passer spesielt godt til kultur- og publikumsarrangement. Salen har et skyveamfi som gjør den om til et egnet selskapslokale med mulighet til å huse over 100 mennesker, når det er trukket inn. Maks kapasitet er 300 stående mennesker og 191 sittende. Salen brukes til foredrag, konserter, konferanser, danseforestillinger, teater m.m. Utleie av Kultursalen foregår gjennom kulturtjenesten.

Kulturskolen

Enebakk kommunale kulturskole så dagens lys i 1998, og siden den gang har skolen hatt som oppgave å opplære kommunens barn og unge i kunstneriske fag. Her får elevene erfaring med og innsikt i kunstneriske prosesser, og utviklet egne evner til å se, lytte og oppleve. Kulturskolen ønsker å gjøre det gledelig for de unge å dyrke kunstneriske sider, og mener at alle kan!