Enebakk kommune er en landbrukskommune sørøst for Oslo med en rik historie som strekker seg svært langt tilbake. Det gamle navnet på Enebakk er «Ignarbakki», av elva Ign, den nåværende Prestå. Kommunens administrasjonssenter ligger i Kirkebygda der Enebakk kirke, en steinkirke som ruver i landskapet og som ble påbegynt allerede på 1100-tallet, ligger som et midtpunkt i Enebakk bygdetun.

En annen historisk kirke i Enebakk er Mari kirke, en romantisk tømmerkirke som ble bygd i 1761. På Ekeberg gård, der hovedbygningen ble satt opp på 1700-tallet, står det en minnestein over forfatter Ragnhild Jølsen som ble født og vokste opp der, og også bodde der i perioder i voksen alder. Stedet har også vært del av norsk industrihistorie.

Enebakk kirke

Enebakk kirke er en av få steinkirker fra middelalderen vi har i Norge, og regnes for å være en av de mest særpregede. En kirke som både den historieinteresserte så vel som den nysgjerrige vil finne vel verdt å besøke. Dette en kirke med lang og spennende historie, som ble bygget allerede på 1100-tallet. Etter mange ombygginger er den fremdeles i bruk i dag.

Noe helt spesielt, som du ikke finner i mange norske kirker, er et kalkmaleri av en kvinne som kjerner smør omgitt av tre djevler i den ene korbuen. Mye av interiøret er godt bevart og fra eldre epoker. Blant annet en døpefont og en madonnafigur har sin historie helt fra middelalderen, mens en altertavle, prekestol og benker stammer fra 1600-tallet.

Mari kirke

Mari kirke ble satt opp i 1761 og ligger i Ytre Enebakk. Kirken ble bygget etter at Maren Kamph, enke etter en rik handelsmann, testamenterte penger til den. Det hadde nemlig blitt dokumentert behov for en kirke i denne delen av sognet. Dette er en vakker tømmerkirke med altertavle, prekestol og døpefont fra kirkens første tid, og resten av innredningen er fra 1800-tallet.

Altertavlen i Mari kirke er inspirert av altertavlen i Enebakk kirke, men den har flere bilder og en Kristus-figur øverst, som trolig også Enebakk kirke hadde, men som er borte i dag. Mari kirke er i bruk den dag i dag, med gudstjenester, konfirmasjoner og konserter på programmet. Det er også mulig å besøke kirken til faste tider i sommerhalvåret.

Enebakk bygdetun

I kirkebygda ligger Enebakk bygdetun, og bygdetunet ligger vakkert til ved siden av Enebakk kirke. Der finner du fire gamle bygninger med tidstypisk interiør og redskaper som er flyttet dit fra andre steder i bygda, og som gir et godt innblikk i hvordan livet var i Enebakk-området på 1800-tallet. Bygningsmassen består av et hovedhus, smie, et stabbur og en kjone.

Bygdetunet ble åpnet i 1948, og her er det mulig å få omvisning i sommerhalvåret. Også ellers i året et det flere arrangementer som finner sted her. Blant disse er de årlige bygdedagene som arrangeres i september. Bygdedagene er svært populære med boder, musikk og underholdning for store og små. Disse er en del av Enebakk kommunes kulturdager, som bringer lokale og tilreisende sammen.

Ekeberg gård

Ekeberg gård i Enebakk var hjemsted til forfatter Ragnhild Jølsen som døde bare 33 år gammel. Hun debuterte i 1903 med «Ves mor», og siden utga hun én bok i året til hun gikk bort i 1908. I alt hun skriver kretser hun rundt slektsgården, sagn og gamle tradisjoner fra Enebakk. Det ble også drevet forskjellig industrivirksomhet her fra 1860–1893.

Enebakk historielag

Forhåpentligvis har du ved å lese denne teksten blitt mer nysgjerrig på hva Enebakk har å by på av historie, kultur og historiske hendelser. Gjennom Enebakk historielag finner du mer informasjon og bilder, både av historiske steder, bygg og tidspunkt for omvisninger. Men det er selvsagt ingenting i veien for å rusle rundt og se eller utforske på egen hånd.