Enebakk kommune grenser til åtte andre kommuner fordelt over tre fylker. Enebakk ligger i det som nå er Akershus Fylkeskommune, og grenser mot hovedstaden Oslo i nord-vest, der Østmarka omkranser byen. Nord for kommunen ligger Lørenskog og Rælingen, og mot vest finner du Ski kommune. I sør ligger Hobøl og Trøgstad, og øst for Enebakk ligger kommunene Fet og Spydeberg.

Enebakk har hele åtte nabokommuner, men mangler direkte veiforbindelse med fire av dem. Trøgstad og Fet er nabokommuner med kommunegrenser i innsjøen Øyeren, mens Oslo og Lørenskog grenser til Enebakk kommune i det utbyggingsvernede Østmarka. Fylkesvei 120 forbinder Enebakk med både Rælingen i nord og Hobøl i sør, mens fylkesvei 154 er en viktig forbindelse til Ski i vest.

Oslo kommune

Nord-vest for Enebakk kommune ligger Oslo, men grensen til hovedstaden utgjør kun noen få kilometer mellom grensene mot Ski og Lørenskog kommuner. Grensen mellom kommunene går i skogsområdet der Østmarka omkranser hovedstaden i sør-øst. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Oslo og Enebakk, men du kan ta deg til hovedstaden via Ski eller Lørenskog kommuner. Oslo kommune har ca. 680 000 innbyggere (SSB 2019).

Ski kommune ligger rett vest for Enebakk og sør for Oslo. Kommunen ligger i Nordre Follo i Akershus og har ca 31 000 innbyggere fordelt over 166 kvadratkilometer (SSB, 2019). Administrasjonssenteret og det største tettstedet i kommunen heter også Ski, og ligger sentralt i kommunen. Ski er den mest folkerike kommunen i Follo, og det er flere veiforbindelser mellom Enebakk og Ski kommune.

Lørenskog kommune og Hobøl kommune

Lørenskog kommune har omkring 40 000 innbyggere (2019, SSB) og ligger i Akershus, nord for Enebakk. I utstrekning er Lørenskog ca. 71 kvadratkilometer, og i sør utgjøres store deler av arealet av Østmarka, som er vernet mot utbygging. Det er også denne delen av kommunen som utgjør grensen mot Enebakk. Det mest tettbebygde området av Lørenskog kommune ligger i nord, rett øst for Oslo.

Hobøl kommune ligger i Østfold fylkeskommune, og befinner seg sørvest for Enebakk kommune. Hovedforbindelsen mellom Hobøl og Enebakk er fylkesvei 120 langs innsjøen Mjær. Hobøl har omkring 5 600 innbyggere (2019, SSB) og et landareal på ca. 140 kvadratkilometer. Kommuneadministrasjonen ligger i Elvestad, et tettsted som også er et trafikk-knutepunkt langs E18. Kommunen har store skogsområder og relativt spredt bebyggelse.

Trøgstad kommune og Fet kommune

Trøgstad kommune ligger i Østfold fylkeskommune, øst for Enebakk. Kommunegrensen mot Enebakk strekker seg opp langs innsjøen Øyeren, før den møter grensen mot Fet kommune i nord. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Trøgstad og Enebakk kommuner, veiforbindelsen går via Askim og Spydeberg. Administrasjonssenteret ligger på Skjønhaug, omtrent midt i kommunen. Trøgstad har ca. 5 300 innbyggere fordelt over rundt 200 kvadratkilometer.

Nordøst for Enebakk, i Akershus fylkeskommune, ligger Fet kommune. Grensen mot Enebakk strekker seg fra grensen mot Trøgstad kommune i sør, og nordover langs innsjøen Øyeren. Fet kommune har ingen grense på land mot Enebakk, og kommunene har derfor heller ingen direkte veiforbindelse. Administrasjonssenteret ligger i Fetsund, nord for Øyeren. Kommunen har ca. 12 000 innbyggere fordelt over 72 kvadratkilometer.

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune ligger rett sør for Enebakk, i indre Østfold. Spydeberg ligger langs Glomma nedover fra Øyeren, og både E18 og jernbanen, med egen stasjon, går tvers gjennom kommunen. Kommunen har, takket være kommunikasjonsmuligheter inn til hovedstaden, blitt en tilflyttingskommune i Oslo-regionen. Administrasjonssenteret ligger i det eneste tettstedet, med samme navn som kommunen. Det bor ca. 6 000 innbyggere i Spydeberg, fordelt over 142 kvadratkilometer.

Rælingen kommune

Rælingen kommune ligger i Akershus fylkeskommune, og grenser mot Enebakk i sør, mellom kommunene Lørenskog og Fet. Administrasjonssenteret ligger i Fjerdingby. Andre store tettsteder er Smestad, Løvenstad og Blystadlia. I tillegg til disse tettstedene er vestre del av kommunen tett befolket, og regnes ofte som en del av tettstedet Oslo. Totalt har kommunen ca. 18 000 innbyggere fordelt over et areal på 72 kvadratkilometer.