Avisene har hatt et kraftig fall de seneste årene, men en del mindre lokalaviser har gått mot denne trenden. Enebakk Avis er en av disse, og har fra starten i 2000 økt fra 1 968 i opplag til 2 481 i 2017. Men de har hatt høyere opplagstall, som i 2008 da de så vidt var over 3 000 eksemplarer.

Enebakk Avis eies av Amedia, et konsern som tidligere het Apressen. Amedia er det nest største mediekonsernet i Norge, og har lange tradisjoner siden de startet opp i 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. Konsernet eier helt eller delvis 72 lokal og regionaviser. Amedia eies nå av Amediastiftelsen, som igjen eies av Sparebankstiftelsen DNB. Tidligere har eierskapet vært konsentrert rundt Arbeiderpartiet og LO.

Lokalt initiativ

Enebakk Avis ble startet av selskapet Smaalenene Medier. Dette selskapet var noen år tidligere overtatt av Apressen, og deres hovedsatsing var Smaalenene Avis. Smaalenene Medier satset også på en del andre lokale aviser som Vestby Avis, Ås Avis og Rakkestad Avis. Første utgave av Enebakk Avis kom ut 22. desember 1999, og ble raskt en avis mange i kommunen ble glade i.

Da Enebakk Avis startet opp, hadde den en bemanning på 2,6 årsverk. Nå har avisen 4 årsverk, og er del av Amedias Mediehus for Indre Østfold og Follo. Avisen har en husstandsdekning på 70 %, noe som er imponerende sett i lys av siste års utvikling for avisene. Enebakk Avis har hele tiden hatt kontorer i Kirkebygda, som er kommunesenteret i Enebakk.

God økonomi

Enebakk Avis har hatt god økonomi de aller fleste årene. I oppstartsåret 2000, tapte de over en million kroner. Omsetningen var på 2,1 millioner, så tapet var stort. Men alt året etter var selskapet i pluss, selv om det bare var med 7 000 kroner. Omsetningen var på sitt høyeste i 2012, da inntektene var på 5,8 millioner og et driftsresultatet på 422 000 kroner.

Det beste driftsresultatet hadde avisen i 2010 med 717 000 kroner i pluss. Omsetningen har sunket fram til 2018, hvor den var på 5,1 millioner og et plussresultat på 571 000 kroner. Totalt sett har økonomien i selskapet Enebakk Avis AS vært god i alle år, bortsett fra det første driftsåret. Det har nok eierne gledet seg over alle disse årene.

En del av et suksessrikt selskap

Som en del av mediekonsernet Amedia, er Enebakk Avis med i et selskap som har gode økonomiske resultater. I 2018 hadde konsernet et overskudd på hele 467 millioner kroner. Amedia kunne under presentasjonen fortelle at annonser i papiraviser fortsatt går ned, mens man endelig begynner å tjene gode penger på digital annonsering og nye tekniske løsninger. Flere og flere leser nyheter på mobil, PC og nettbrett.

Enebakk Avis har også satset mer på nett og mobile løsninger. Dette har ikke vært veldig lett for avisen, siden vi tidligere hadde fri tilgang for alle til å lese deres saker på enebakkavis.no. Etter hvert har en valgt å stenge siden mer og mer, slik at vi må ha et abonnement for å få lov til å lese avisens saker på nett.

Snart 20 år som redaktør

I 2020 feirer Enebakk Avis 20 år, og avisen har hatt samme ansvarlige redaktør i alle disse årene. Gunnleik Seierstad har hatt denne rollen i alle disse årene, og er fortsatt ansvarlig redaktør i avisen. Han er også daglig leder. Han får dagene til å gå, for i den lille avisen må alle skrive reportasjer, ta bilder og oppdatere nettsiden.

Fortsatt viktig for Enebakk

Skal en følge med på hva som skjer i Enebakk, så er Enebakk Avis den desidert største kilden til informasjon. Det er en forholdsvis stor kommune i areal, som er veldig delt. Den ene delen av kommunen i Follo, til den andre Romerike. Det er få ting som samler hele kommunen. Derfor er Enebakk Avis en viktig kilde til informasjon, nyheter og annet interessant lokalstoff.